Mr. Erna Philippi-Gho

Oprichter en docent van Natuur en Recht is Mr. Erna Philippi-Gho. Na ruim 6 jaar als jurist werkzaam te zijn geweest voor het Ministerie van LNV, waarvan 5 jaar voor het CITES-bureau, heeft zij eind november 2008 Natuur en Recht, bureau voor educatie en advies opgericht. Zelf zegt zij over het oprichten van Natuur en Recht het volgende:

 

“De reden voor deze stap was dat ik vanuit mijn werk bij het Ministerie van LNV merkte dat er zowel intern als extern een grote behoefte bestaat aan cursussen, workshops, handboeken en advies op het gebied van Natuurwetgeving.

Vanuit mijn werkzaamheden voor het ministerie heb ik me gespecialiseerd in de CITES-regelgeving en de regelgeving van de Flora– en faunawet. Hieronder vallen onder meer het CITES-Verdrag en de Europese CITES-Verordeningen, de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en natuurlijk de Flora– en faunawet en onderliggende regelgeving zelf. Op dit moment ben ik het werkveld ook aan het uitbreiden naar de dierenwelzijnswetgeving, de huidige Gezondheid– en welzijnswet voor Dieren, de toekomstige Wet Dieren.

 

In 2006 heb ik mijn eerste cursus geschreven en gegeven. Deze cursus ging over de Flora– en faunawet en onderliggende regelgeving. Een cursusmap met toegankelijke uitleg over de Flora– en faunawet en een grote groep enthousiaste cursisten waren voor mij een zeer motiverend resultaat om me meer te richten op het geven van dit soort trainingen.

 

Na deze eerste cursus volgden meerdere cursussen en workshops. Bijvoorbeeld een workshop CITES voor de Rechtbank in Haarlem, een training CITES voor douane– en politiemedewerkers in Kroatië, een CITES-training voor Nederlandse douanemedewerkers, en nog een aantal interne cursussen en trainingen. Sinds november 2008 ben ik ook werkzaam als docent van het SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie.

 

Gelet op het succes van de trainingen en de vraag naar meer, heb ik besloten me met Natuur en Recht volledig te richten op het aanbieden van deze producten.

 

Sinds de oprichting van Natuur en Recht zijn meerdere cursussen op het gebied van CITES gegeven. Ook is het Handboek CITES op de markt gekomen. Daarnaast zijn er ook producten op het gebied van dierenwelzijn in het aanbod opgenomen, zoals de lezing “Transport van levende dieren anders dan landbouwhuisdieren”.

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de producten van Natuur en Recht kunt u dat kenbaar maken door het insturen van het contactformulier, via de website of door eenvoudig een e-mail te sturen naar info@natuurenrecht.nl.